s1.jpg
s6.jpg
s10.jpg
s4.jpg
s3.jpg
s12.jpg
s5.jpg
s9.jpg
s11.jpg
s7.jpg
s2.jpg
s8.jpg
Ադմինիստրացիա
Տնօրեն
Հաշվապահություն
Տեղեկատվություն մասնագետների համար
Տեղեկատվություն պացիենտների համար
Կարծիքներ և առաջարկներ
Բաժանմունքներ
Ընդունարան
Ընդհանուր վիրաբուժություն
Անոթային վիրաբուժություն
Քիթ- կոկորդ ականջաբան (ԼՕՌ)
ՈՒրոլոգիա
Վնասվածքաբանություն և օրթոպեդիա
Հետվնասվածքային բարդություններ
Անեսթեզիոլոգիա և վերակենդանացում
Մանկաբարձագինեկոլոգիա
Նեոնատոլոգիա
Թերապիա
Ընդհանուր թերապևտիկ
Սրտաբանություն
Նյարդաբանություն
Ռևմատոլոգիա
Էնդոնոկրինոլոգիա
Ֆիզոթերապիա
Ինֆեկցիոն
Հեմոդիալիզ
Ընդհանուր մանկաբուժական
Լաբորատոր ախտորոշիչ ծառայություններ
Լաբորատորիա
Ռենտգեն կաբինետ
Էնդոսկոպիայի կաբինետ
Էլեկտրասրտագրություն
Կարդիոսոնոգրաֆիա
Էլեկտրոէնցեֆալոգրաֆիայի կաբենետ
Սոնոգրաֆիա
Ախտաբանական անատոմիա
Դիահերձարան
Գաստրոէնտերոլոգիա
Շտապ օգնության կայան
Կանանց կոնսուլտացիա
Դեղատուն

News 1

ԱՄՆ  ռազմական բժիշկները օգնություն են ցուցաբերում Գավառի և Հրազդանի  բժշկական կենտրոններում

9 օգոստոսի, 18:25

Գավառի և Հրազդանի բժշկական կենտրոններումայսօրերին լրացուցիչ  օգնական ձեռքեր են հայտնվել. այստեղ են ԱՄՆ-ից ժամանած  մի խումբ բուժաշխատողներ, ովքեր հայ գործընկերների հետ կողք-կողքի աշխատում են և փրկում կյանքեր, մեղմում ցավը և բուժում հիվանդությունները: Այս մասին NEWS.am Medicine-ին հայտնեցին Հայաստանում  ԱՄՆ  դեսպանատնից։

Կանզաս նահանգի օդուժի ազգային գվարդիայի 184-րդբժշկականանձնակազմիմոտ 40 բուժաշխատողներիցկազմվածխումբը (բժիշկներ, բուժքույրեր, բուժակներևտեխնիկականանձնակազմ), որիհիմնականտեղակայմանվայրնէԿանզասնահանգիՄքՔորնելօդայինբազան, Հայաստանէժամանելերկշաբաթյամարդասիրականառաքելությամբ: ՆրանցենմիացելնաևերեքռազմականբժիշկներԲրիտանականբանակի 6-րդ RIFLES գումարտակից: ԽումբնաշխատումէՀրազդանիուԳավառիբժշկականկենտրոններիիրենցգործընկերներիհետ՝օգնելովուվերջիններիսհետկիսելովիրենցփորձը:

«Այսծրագիրըոչմիայնհմուտմասնագիտականօգնությունէապահովումհիվանդանոցներինորակյալբուժօգնությունիրականացնելուհամար, այլնաևարժեքավորուսուցողականնշանակությունունիամերիկացիուբրիտանացիբժիշկներիհամար: Ամերիկացիկամավորներըկարողանումենփորձձեռքբերելայնպիսիհիվանդություններիուիրավիճակներիհետկապված, որոնքգուցե  տարածվածչենԱՄՆ-ում, իսկաշխատելովհայբժիշկներիուբուժքույրերիհետ, նրանքվարժվումենբազմամշակութայինպայմաններումաշխատելուն, ինչըշատարժեքավորհմտությունէմիայնպիսիզորամիավորմանհամար, որըպատրաստէառաքելությունիրականացնելաշխարհիցանկացածվայրումցանկացածպահի», - ասացդեսպանՄիլսը:

Բացիօգնելուցուխորհրդատվությունապահովելուցամերիկացիուբրիտանացիմասնագետներընաևուսուցումներենանցկացնումհիվանդանոցիանձնակազմիհամարհետևյալթեմաներով. սրտանոթայինվերակենդանացում, մասնագիտացվածսիրտ-թոքայինվերակենդանացում, տրավմաների, այրվածքներիբուժում, ինֆեկցիաներիվերահսկմանընթացակարգեր: Նրանքնաևայցելումենտեղականմանկատներ, որտեղսննդակարգիհետկապվածխորհրդատվությունենապահովում, ատամնաբուժականծառայություններենմատուցումևառողջկենսակերպիվերաբերյալդասերենանցկացնում:

 

ԱյսօրինակառաքելությունՀայաստանումիրականացվումէառաջինանգամ, ևդակազմակերպվելէԱՄՆԵվրոպականհրամանատարությանՄարդասիրականուքաղաքացիականնախաձեռնությունների  ծրագրիուՀայաստան-Կանզաս  գործընկերությանծրագրիշրջանակում:

Վերջին նորություններ

08/05/2013, 08:17
news1ԱՄՆ...
08/05/2013, 08:17
news2Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and...
08/05/2013, 08:17
news3Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and...

Կապ մեզ հետ

Հասցե: 

Հայաստան, Գեղարքունիքի մարզ,  քաղաք  Գավառ, Ազատության 21

Հեռ.:

 (374-264)233-53

 (374-264)281-36

Email:

 gavaribk@mail.ru

Website:

 www.gavarmc.com